V43 2262


.

5332 sz. vonat - Miskolc-Tiszai, 2006. november 26.