GÖNC


 
Hidasnémetiből kiágazó vonal sík területen halad Zsujtáig, onnan erős emelkedővel éri el Göncöt
Bejárat Zsujta felől
A 3. sz. váltó egyenesben a semmibe vezet
Kijárat Zsujta felé
A felvételi épület, ekkor még laktak benne
A felvételi épület, ekkor még laktak benne
Egyenes állásban leszegezett váltó
Lassan elfogy az állomás
Az elbontott anyagot a vonal fenntartásához használják
Nem kell a vasutat megszüntetni, elfogy az magától is
A régi raktár épület, és a részben elbontott I. vágány
Itt valaha vágányhídmérleg volt
Bejárat Göncruszka felől
Tovább Göncruszka felé
Pince bejáratok a "városban"
Ünnepi megyegyűlés emléke a református templomkertben
Idrányi Barna nagyszalánci református lelkész, a szlovenszkói Tiszán inneni Református Egyházkerület püspökének sírja
A Biblia fordító Károlyi Gáspár szobra a református templomkertben